joi , 12 septembrie 2019
Home / Termeni și condiții

Termeni și condiții

Prezentul Contract stabilește termenii și condițiile între bettinginside.ro (“noi”) și dvs. în legătură cu vizitarea site-ului.

Când vizitați acest site și / sau înregistrați ca utilizator gratuit, sunteți de acord să respectați următorii termeni și condiții. Utilizarea acestui site web vă este oferită pe baza acceptării acestor termeni și condiții. Ne rezervăm dreptul de a modifica termenii și condițiile.

LINK-URI LA WEB-URI EXTERNE

Site-ul Web poate conține linkuri către alte site-uri (“Site-uri externe”). Site-urile externe nu sunt sub controlul bettinginside.ro și bettinginside.ro nu este responsabil pentru conținutul unui site extern, inclusiv, fără limitare, orice legătură conținută într-un site extern sau orice modificări sau actualizări ale unui site extern. bettinginside.ro vă oferă aceste linkuri doar ca o comoditate, iar includerea oricărui link nu implică aprobarea de către bettinginside.ro a site-ului sau a oricărei asocieri cu operatorii săi.

NU FOLOSIȚI METODE ILEGALE SAU INTERZISE

Ca o condiție a utilizării de către dvs. a site-ului bettinginside.ro, garantați că bettinginside.ro nu utilizează site-ul pentru orice scop ilegal sau interzis de acești termeni și condiții. Este posibil să nu utilizați site-ul bettinginside.ro în nici un fel care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau afecta site-ul sau poate interfera cu utilizarea și bucurarea altor părți ale site-ului bettinginside.ro. Este posibil să nu obțineți sau să nu încercați să obțineți materiale sau informații prin nici un mijloc care nu este disponibil sau prevăzut în mod intenționat prin intermediul site-ului bettinginside.ro.

Este recomandat să nu vă distribuiți informațiile de conectare bettinginside.ro la nici o terță parte. Fiecare cont bettinginside.ro poate fi folosit NUMAI de către cumpărător. Toate conturile găsite a fi accesate de mai mulți utilizatori pot fi închise.

Trebuie să aveți cel puțin 18 ani pentru a vedea, utiliza sau înregistrați pe acest site și trebuie să fiți rezident în Romania.

RĂSPUNDERE

Utilizarea serviciului bettinginside.ro este pe propriul dvs. risc. Conținutul este furnizat ca atare și fără garanții de niciun fel, exprimate sau implicite. bettinginside.ro declină toate garanțiile, inclusiv orice garanții implicite de vandabilitate, aptitudini pentru un anumit scop, titlu sau non-încălcare. bettinginside.ro nu garantează că funcțiile sau conținutul conținutului acestui site vor fi neîntrerupte sau fără erori sau că defectele vor fi corectate. bettinginside.ro nu garantează și nu face nicio reprezentare în ceea ce privește utilizarea sau rezultatul conținutului în termeni de precizie, fiabilitate sau altfel. Conținutul poate include inexactități tehnice sau erori tipografice, iar bettinginside.ro poate face modificări sau îmbunătățiri în orice moment. Dumneavoastră vă asumați întregul cost de întreținere, reparație sau corecție necesară în cazul în care vă veți confrunta cu orice pierdere sau daună rezultată din utilizarea de către dvs. a Site-ului. bettinginside.ro nu garantează că utilizarea de către dvs. a conținutului nu va aduce atingere drepturilor altor persoane și nu își asumă nicio răspundere sau răspundere pentru erori sau omisiuni în astfel de conținut. Tot conținutul de pe site-ul bettinginside.ro este furnizat numai în scop informativ și nu ar trebui văzut ca un sfat.

Noi nu suntem răspunzători față de dvs. în contract, delictual sau în alt mod (inclusiv răspunderea pentru neglijență) pentru pierderi directe sau indirecte ale afacerii, veniturilor sau profiturilor, economii anticipate sau cheltuieli pierdute, corupție sau distrugerea datelor sau pentru orice indirecte sau consecvente orice pierdere.

Nu vom fi răspunzători pentru nici o pierdere sau daună pe care ați putea suferi din cauza oricărei acțiuni a lui Dumnezeu; pana de curent; litigii comerciale sau de muncă; act, eșec sau omisiune a oricărui guvern sau autoritate; obstrucționarea sau eșecul serviciilor sau rețelelor de telecomunicații; sau orice alt act, omisiune, întârziere sau eșec cauzat de o terță parte sau altfel în afara controlului nostru.

COPYRIGHT ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Sunteți de acord să nu copiați, să rescrieți sau să parafrazați niciunul dintre materialele de pe acest site, pentru uz comercial sau necomercial, fără aprobarea scrisă prealabilă din partea bettinginside.ro Acestea includ conținutul scris, videoclipurile, aspectul de design, strategiile, listele de oferte și orice alte materiale de pe site-ul bettinginside.ro. În cazul în care încalcăți acest acord, este posibil să vă încetați calitatea de membru în orice moment.

Sunteți de acord că nu sunteți în nici un fel afiliat sau angajat de nicio altă organizație, companie sau site care furnizează servicii legate de predarea pariurilor și că nu veți împărtăși nici o informație în zona membrilor gratuit cu oricare altă persoană care poate fi implicată într-o astfel de organizație sau încearcă să înceapă orice site competitiv pe întreaga durată a calității de membru al dvs. și pentru o perioadă de douăsprezece luni consecutive de după aceea.

Sunteți de acord că nu sunteți în nici un fel afiliat sau angajat de vreun case de pariuri, cazinou, schimb de pariuri, operator de jocuri de noroc sau orice organizație care acceptă pariuri de orice fel, fără acordul prealabil scris al bettinginside.ro.